La industria naval noruega y el ascenso del Grupo Aker

  • Hans-Jakob Ågotnes University of Bergen
  • Jan Heiret Professor of History at the Department of Archeology, History, Cultural Studies and Religion University of Bergen https://orcid.org/0000-0002-0341-3156

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar los factores que determinaron el desarrollo de la industria naval noruega, y cómo ha cambiado su lugar en la estructura industrial desde la segunda posguerra. Consideramos, además de las condiciones del mercado y las regulaciones políticas, la importancia del cambio estructural en la forma en que opera el capital en la industria. También debatimos el sistema de relaciones laborales desarrollado en esta rama.

ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25458299/ua05mndyf

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Aamundsen, T. R. 1941. Reisningen av den norske skibsbyggingsindustri, Oslo.

Ågotnes, H-J & Heiret, J. 2017. «The Norwegian Shipbuilding Industry after 1945: Production systems, rationalization, and labour relations, with special reference to Bergens Mekaniske Verksteder and Aker Stord», in Varela, Raquel, Hugh Murphy og Marcel van der Linden (red) Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World: Case Studies 1950-2010. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 165-192.

http://www.oapen.org/search?identifier=625526;keyword=9789462981157

Andersen, H. W. 1986. Fra det britiske til det amerikanske produksjonsideal : forandringer i teknologi og arbeid ved Aker mek. verksted og i norsk skipsbyggingsindustri 1935-1970. Trondheim: Senter for vitenskap, teknologi og samfunn.

Ankerløkken-eventyret, https://www.allkunne.no/framside/fylkesleksikon-sogn-og-fjordane/samfunn/industri-naring-og-bedrifter/ankerlokken-eventyret//1900/82576/

Bore, R. & Skoglund, T. 2008. Fra håndkraft til høyteknologi – norsk industri siden 1829, (Oslo: Statistics Norway, http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa100/sa100.pdf,

Byrkjeland, M. & al. 2019 (forthcoming). 100 år på Kjøtteinen. 1919–2019. Bergen: Vigmostads & Bjørke AS.

Chida, T. & Davies, P. 1990. The Japanese Shipping and Shipbuilding Industries. A History of Their Modern Growth. London & Atlantic Highlands, New Jersey: The Athlone Press.

Grove, K & Heiret, J. 1996. I stål og olje. Historia om jern- og metallarbeidarane på Stord. Stord.

Grove, K., Heiret J & Ågotnes H-J. 2010. Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft, in Arbeiderhistorie 2010, p. 53-73.

Haga, T. 1993. «Stordabuen går offshore»: Arbeid og faglig politikk ved A/S Stord Verft 1970-83. Bergen: Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, Universitetet I Bergen.

Heiret, J. 2012. «Three Norwegian varieties of a Nordic Model – a historical perspective on working life relations», in Nordic Journal of working life studies vol. 2, No. 4.

Kuuse, J. 1983. Varven och underleverantörerna. Förändringar i fartygsbyggandets industriella länkeffekter. Kungälv: Svenska Varv.

Magdahl, J. 1993. Framnæsarbeidernes historie. Sandefjord: Sandefjord Jern- og Metallarbeiderforening.

Mjelva, H. K. 1995. Stord Verft 1945-75. I spenningsfeltet mellom marknad, teknologi og politikk, in Sjøfartshistorisk årbok. Bergen: Foreningen «Bergens Sjøfartsmuseum».

Mjelva, H: K. 2005. Tre storverft i norsk industris finaste stund. Ein komparativ studie av Stord Verft, Rosenberg mek. Verksted og Fredrikstad mek. Verksted 1960-1980. Bergen, Avhandling til dr.art.graden, Historisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Myklebust, A.T. 1994. 75 år på Kjøtteinen. 1919–1994. Jubileumsbok for Aker Stord. Stord.

Nerheim. G., Jøssang G.L. & Utne, B. 1995. I vekst og forandring. Rosenberg Verft 100 år. 1896–1996. Stavanger: Kværner Rosenberg A.S.

Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund. Beretning om forbundets virksomhet. Oslo, various years.

NOU. 1973. Norsk skipsbyggingsnærings struktur. Perspektivanalyse for skipsbyggingsindustrien fra et utvalg nedsatt av Industridepartementet i oktober 1972 del I, 58. Oslo: Universitetsforlaget.

NOU. 1974. Perspektivanalyse for skipsbyggingsindustrien / fra et utvalg nedsatt av Industridepartementet i oktober 1972, 51. Oslo: Universitetsforlaget.

NOU. 1978. Skipsbyggingsindustrien. Del II fra Skipsbyggingsutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. juni 1976, 4. Oslo: Universitetsforlaget.

Olsson, K. 1983. Från pansarskeppsvarv till tankfartygsvarv. De svenska storvarvens utveckling till exportindustri 1890 – 1936. Kungälv: Svenska Varv.

Osland, O.. Et konkurransedyktig Norge. Den skipsindustrielle sektor. SNF-rapport 68/92. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning.

Statistisk Sentralbyrå: Handelsflåten, norskregistrerte skip 2007-2018. Skip og handelsflåten. Passasjer- og godstransport. https://www.ssb.no/statbank/table/08203/.

Svensson, T. 1983. Från ackord till månadslön. En studie av lönepolitiken, fackföreningarna och rationaliseringarna inom svensk varvsindustri under 1900-talet. Kungälv: Svenska Varv.

Publicado
2019-12-01
Cómo citar
Ågotnes, H.-J., & Heiret, J. (2019). La industria naval noruega y el ascenso del Grupo Aker. Anuario Centro De Estudios Económicos De La Empresa Y El Desarrollo, (12), 99-134. Recuperado a partir de https://ojs.econ.uba.ar/index.php/CEEED/article/view/1570
Sección
Principal