(1)
Rosignuolo, L.; García, M. POLÍTICA MONETARIA NO CONVENCIONAL: LOS QUANTITATIVE EASING DE LA FED COMO PROVEEDORES DE LIQUIDEZ. RIMF 2022, 2, 79-124.