[1]
L. Rosignuolo y M. García, POLÍTICA MONETARIA NO CONVENCIONAL: LOS QUANTITATIVE EASING DE LA FED COMO PROVEEDORES DE LIQUIDEZ, RIMF, vol. 2, pp. 79-124, dic. 2022.